Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8572
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Vellertdijk, kad. Apeldoorn sectie AF 1218 en perceel grond gelegen achter de Pinksterbloem 32 tegen perceel grond gelegen aan de Helmbloem, kad. Apeldoorn sectie Z 4644
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997