Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8571
Beschrijving:Perceel grasland gelegen nabij de Kostverloren Wenum Wiesel, kad. Apeldoorn sectie AC 262, tegen perceel grond gelegen aan de Fluitersweg 8 Wenum Wiesel
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997