Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8569
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Beekpark, kad. Apeldoorn sectie U 7037, tegen percelen grond gelegen nabij het Beekpark en de Roggestraat, kad. Apeldoorn sectie U 3939 en 8127, Nederlandse Combinatie Bouw B.V.
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997