Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8568
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Molenmakershoek, kad. Apeldoorn sectie AC 6707, en perceel grond gelegen aan de Smaragdstraat, kad. Hoog Soeren sectie R 4022, tegen perceel grond gelegen nabij de De Violieren, kad. Apeldoorn sectie AC 6634, Provinciale Gelderse Energie Maatschappij N.V. (PGEM)
Datering:1991-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997