Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8567
Beschrijving:Perceel grasland gelegen naast de woning aan de Elspeterweg 14 Uddel tegen perceel grond gelegen bij de woning aan de Elspeterweg 14 Uddel
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997