Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8563
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Deventerstraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1388, tegen ondergrond met opstallen gelegen nabij de Nagelpoelweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1243 en 2907
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997