Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8562
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Aalbessenlaan, kad. Apeldoorn sectie Z 4410, tegen perceel grond gelegen aan de Aalbessenlaan, kad. Apeldoorn sectie Z 4600
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997