Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8561
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Zutphensestraat 167 tegen perceel grond gelegen aan de Hoven, kad. Apeldoorn sectie M 4145, 4144 en 4656, stichting Zorgverlening 's Heeren Loo
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997