Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8558
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Stationsstraat 52 tegen perceel grond gelegen aan de Kanaalstraat, kad. Apeldoon sectie AA 631
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997