Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8557
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Heideweg, kad. Apeldoorn sectie M 4649-4652, tegen een perceel grond gelegen nabij de spoorlijn Apeldoorn-Deventer, kad. Apeldoorn sectie M 4656, 3335 en 4254, Veluwse Nutsbedrijven B.V. (VNB)
Datering:1993-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997