Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8547
Beschrijving:Perceel grond gelegen achter de woningen aan de 2e Wormenseweg 51-55 (oneven) tegen perceel grond gelegen achter de woning aan de 2e Wormenseweg 59, Engeland en Zonen B.V.
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997