Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8545
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan het Kanaal Noord, kad. Apeldoorn sectie M 2792, tegen perceel grond gelegen aan de Molenmakershoek, kad. Apeldoorn sectie AC 3548, Gelderse Wegen- en Waterbouw
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997