Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8543
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Alexandrinalaan, kad. Apeldoorn sectie U 7303, en de Spoorlaan, kad. Apeldoorn L 5673, 5672 en 5687, tegen perceel grond gelegen aan de Stoomwezenstraat, kad. Apeldoorn sectie L 5678, Nederlandse Spoorwegen N.V.
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997