Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8539
Beschrijving:Percelen grasland gelegen voor en achter de woning aan de Osseveldweg 15 tegen perceel grond gelegen naast de woning aan de Osseveldweg 15
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997