Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8538
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Roggestraat 34 en 36 tegen perceel grond gelegen aan de Sprengenweg, kad. Apeldoorn sectie U 7720, Vrije Evangelische Gemeente
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997