Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8537
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Waterloseweg 23 tegen perceel grond gelegen nabij de Polkastraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1069
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997