Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8535
Beschrijving:Perceel grond gelegen achter de woning aan de Beekstraat 16 en 18 tegen perceel grond gelegen achter de woning aan de Beekstraat 20, 22 en 22-2 en de Kanaalstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 2002, Draisma en Zoon B.V.
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997