Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8533
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Waleweingaarde, kad. Apeldoorn sectie AC 5733, tegen ondergrond met opstallen gelegen aan de Nobelstraat 25 en 35, stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997