Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8495
Beschrijving:Uddelerveen 66 Uddel
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.5. Opstal en erfdienstbaarheden
Verzamelbeschrijving:8459-9094 Recht van opstal over rioleringsaangelegenheden , 1984-2000