Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8482
Beschrijving:'t Hof Uddel, kad. Apeldoorn sectie A 5786, 5790 en 6244, Kroondomein
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.5. Opstal en erfdienstbaarheden
Verzamelbeschrijving:8459-9094 Recht van opstal over rioleringsaangelegenheden , 1984-2000