Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8454
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Beemterweg Beemte Broekland, kad. Apeldoorn sectie E 3518, tegen perceel grasland gelegen aan de Beemterweg Beemte Broekland, kad. Apeldoorn sectie E 3752
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997