Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8452
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Haagwinde, kad. Apeldoorn sectie Z 3723 en 2375, tegen perceel grond gelegen aan de Haagwinde 3, kad. Apeldoorn sectie Z 3724
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997