Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8449
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de woning aan de Roggestraat 34, kad. Apeldoorn sectie U 3933, tegen perceel grond gelegen nabij de woning aan de Roggestraat 34, kad. Apeldoorn sectie U 3926, Kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997