Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8446
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de noordzijde van de Molenstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 1992, tegen percelen grond gelegen aan de noordzijde van de Molenstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 559, en aan de zuidzijde van de Korte Molenstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 579 en 1856, vereniging tot Bevordering van Beroeps- en Ander Voortgezet Onderwijs
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997