Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8444
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de woning aan de Trekweg 12, kad. Apeldoorn sectie Z 823, tegen perceel grond gelegen nabij de woning aan de Trekweg 12, kad. Apeldoorn sectie Z 810
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997