Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8443
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Bloemheuvellaan 50 en ondergrond met opstallen gelegen ten oosten van de Bloemheuvellaan 50 tegen perceel grond gelegen nabij de Mheenlaan, kad. Apeldoorn sectie Z 3848
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997