Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8441
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Lange Amerikaweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1208, tegen perceel grasland gelegen nabij de Tullekensmolenweg Beekbergen, kad. Beekbergen sectie M 205, en perceel grond gelegen aan de De Els Beekbergen, kad. Beekbergen sectie M 206
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997