Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8440
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Kalverstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 1551, tegen ondergrond met opstallen gelegen aan de Hoofdstraat 22 en een gedeelte van een voetpad gelegen aan de Kalverstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 1551
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997