Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8437
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten noordwesten van de woning aan de Trekweg 71 tegen perceel grond gelegen ten noordwesten van de woning aan de Trekweg 73
Datering:1985-1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997