Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8435
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Spadelaan, kad. Apeldoorn sectie L 5914, tegen perceel grasland gelegen aan de Spadelaan, kad. Apeldoorn sectie L 10108
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997