Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8434
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten noordoosten van de woning aan de Zevenhuizenseweg 30 tegen percelen grond gelegen aan beide zijden naast de woning aan de Zevenhuizenseweg 30
Datering:1986-1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997