Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8428
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Kometenstraat, kad. Hoog Soeren sectie R 4691, tegen perceel grond gelegen aan de Papenberg Beekbergen, kad. Beekbergen sectie K 3668, Provinciale Gelderse Energie Maatschappij N.V. (PGEM)
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997