Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8427
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Noorderlaan en Zuiderlaan, kad. Apeldoorn sectie Z 688 en 1658, tegen perceel grond gelegen aan de Trekweg, kad. Apeldoorn sectie Z 3234
Datering:1985-1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997