Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8420
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Spoorlaan 5 tegen ondergrond met opstallen gelegen aan de 1e Johannastraat 40
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997