Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8419
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Malkenschoten 65 tegen perceel grond gelegen aan de Polkastraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1034
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997