Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8418
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten zuiden van de woning aan de Trekweg 12 tegen perceel grond gelegen nabij de woning aan de Trekweg 12
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997