Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8416
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Hoogstraat 8 tegen perceel grond gelegen aan de Bazemolenweg Ugchelen, kad. Apeldoorn sectie V 3869
Datering:1986-1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997