Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8412
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Meidoornweg, kad. Apeldoorn sectie M 3283, tegen perceel grasland aan de Meidoornweg, kad. Apeldoorn sectie M 3279
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997