Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8410
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 4252 tegen perceel grond gelegen nabij de Lupineweg, kad. Apeldoorn sectie M 3334, 3335 en 4254, Nederlandse Spoorwegen N.V. (NS)
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997