Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8409
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan en nabij de De Jagershuizen, kad. Apeldoorn sectie AB 263 en 2282, tegen percelen grond gelegen nabij de De Jagershuizen, kad. Apeldoorn sectie AB 263, 264 en 3437
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997