Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8408
Beschrijving:Percelen grond gelegen achter de woningen aan de Salland 2-24 (even), 19, 21 en 23 en naast de woning aan de Gaasterland 38 tegen perceel grond gelegen achter de woningen aan de Salland 9-19 (oneven), Woningbouwcorporatie De Goede Woning
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997