Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8406
Beschrijving:Perceel grond gelegen voor de woning aan de Hoenderparkweg 14 tegen perceel grond gelegen achter de woning aan de Hoenderparkweg 14
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997