Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8405
Beschrijving:Perceel grond gelegen voor de woning aan de Kleine Fluitersweg 9 tegen perceel grond gelegen achter de woning aan de Kleine Fluitersweg 9
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997