Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8404
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Nachtegaalweg 28 en de Kayersdijk 2 en 2A tegen perceel grond gelegen nabij de Kayersdijk, kad. Apeldoorn sectie N 6020
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997