Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8403
Beschrijving:Perceel grond gelegen achter de woningen aan de Auroralaan 48 en 50 tegen perceel grond gelegen naast de woning aan de Auroralaan 50
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997