Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8401
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan en nabij de De Voorwaarts, kad. Apeldoorn sectie M 3645, tegen perceel grond gelegen in en nabij de De Voorwaarts, kad. Apeldoorn sectie M 3147, Nederlandse Spoorwegen (NS) N.V.
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997