Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8400
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten noorden van de woningen aan de Asselsestraat 76-80 (even) tegen perceel grond gelegen ten noorden van de woningen Asselsestraat 76-80 (even) en 88, Middelink Onroerend Goed B.V.
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997