Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8345
Beschrijving:Pinksterbloem 36
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.2.3. Bouwen en slopen van panden
Verzamelbeschrijving:8344-8626 Slopen van panden , 1993-1997