Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8320
Beschrijving:T
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.4. Bouw- en woonrijpmaken
Verzamelbeschrijving:8309-9860 Bestekken van het bouw- en woonrijpmaken van terreinen , 1985-1997