Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8282
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Auroralaan, kad. Apeldoorn sectie M 4910, tegen perceel grond gelegen aan de Anklaarseweg, kad. Apeldoorn sectie AC 7029, Bimo Bouw B.V.
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997